Contact

H.Q.
#703, 489, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Republic of Korea 41256
TEL
053) 743 - 6260
FAX
053) 743 - 6261
Email
ask@auratech.co.kr
Metal AM Center
103, Gongdan 9-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
TEL
053) 743 - 6260
FAX
053) 743 - 6261
Email
ask@auratech.co.kr